Vyplacení exekuce

Vyplacení exekuce

Při exekuci nemovitosti exekutorem si dlužník musí uvědomit, že čím dříve začne řešit daný problém, tím více ušetří. Prodlužování exekuce – exekuce nemovitosti, která může skončit i dražbou, je pouze navyšování konečného dluhu dlužníkovi. Poplatky za vykonání exekuce nemovitosti exekutorem (náklady exekuce + odměna exekutora + dražební poplatky) jsou astronomické a řídí se vyhláškou 330/2001 Sb. (PDF).

Na co si dát pozor u exekuce

Dopis o nařízení exekuce, který vám exekutor zašle poštou, se má za doručený, i když jej vůbec nedostanete. Pokud exekutor pošle dopis na místo vašeho trvalého bydliště, i když bydlíte někde jinde, má se za doručený po uplynutí příslušné lhůty, který stanoví zákon.

Pokud dostanete informaci o zahájení exekuce, je nejlepším řešením ihned se spojit s exekutorem a to i v případě že nemůžete zaplatit celou dlužnou částku. Můžete tím ušetřit minimálně část nákladů exekuce, která by si vyžádala další kroky exekutora při provádění exekuce.

V případě, že jste dostali dopis od exekutora, ve kterém vás vyrozumí o uhrazení dluhu, začněte okamžitě jednat! Běží vám lhůta cca 14 dnů, kdy můžete takzvaným dobrovolným plněním snížit odměnu exekutora o 50 %. Po uplynutí této doby je odměna exekutora v plné výši a navíc vám začnou naskakovat další náklady exekuce za každý úkon, který exekutor provede. Náklady exekuce a její výše se řídí vyhláškou 330/2001 Sb. (PDF).

Pokud chcete bezplatně poradit, jak máte postupovat v případě exekuce nemovitosti, využijte telefonní linky 777 044 820 (Stačí prozvonit – zavoláme zpět).

DM --------------------------------------------------->