Exekuční dražby

Exekuční dražby mají několik kol. Nejdříve je nabízena 2/3 hodnoty majetku, kterou určí soudní znalec. Hodnota majetku je většinou při spodní hranici a není možné očekávat, že váš majetek nadhodnotí. V druhém kole je nabízena za 1/2 odhadu vaší nemovitosti.

Soudní poplatky jsou velké, a tak i z malého dluhu zaplatíte desetitisícové částky zbytečně.

Půjčky na exekuce

Půjčky na exekuce

Hrozí vám exekuce nemovitosti a potřebujete její oddlužení, než půjde do dražby? Zjistili jste, že na Listu vlastnictví vaší nemovitosti máte nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, exekutorské zástavní právo nebo dokonce dražební vyhlášku?

Nechcete navyšovat astronomické odměny exekutora, náklady exekučního řízení a odměny dražitele?
Exekuci nemovitosti lze řešit, čím dříve se začne exekuce řešit, tím méně zaplatíte! Pomůžeme vám se zastavením exekuce a nabídneme vám přeúvěrování na delší dobu.

Půjčky na vyplacení exekucí na nemovitosti

Půjčka je určena pro žadatele, kteří potřebují vyplatit exekuce, soudcovské a exekutorské zástavní práva nebo dražby nařízené exekutorem a následně konsolidovat do hypotečního úvěru nebo dlouhodobé nebankovní půjčky nebo nebankovního úvěru s nízkým procentem úrokové sazby.

Půjčkou na exekuce nemovitosti se také klient může zbavit všech svých dluhů, exekucí – dražeb, které váznou na nemovitosti a následovně nemovitost prodat. Exekuce, dražby nebo jiná omezení brání prodeji nemovitosti a kupce nemovitosti tato omezení odrazují.

Mít v dnešní době exekuci není problém při dnešním zadlužování buď formou hypoték různých půjček a úvěrů, nezaplacením zdravotního nebo sociálního pojištění nebo jen nezaplacení pokuty.V případě exekuce nemovitosti může být nemovitost exekutorem vydražena za zlomek její tržní hodnoty. Odhad nemovitosti, kterou určí odhadce exekutora je na spodní hranici tržního odhadu. V prvním kole dražby je nemovitost nabízená za 2/3 tohoto odhadu, pokud se nemovitost nevydraží v prvním kole, je ve druhém nabízená pouze za 50 % odhadu nemovitosti.

Poplatky u exekutora a dražby jsou astronomické a náklady rovněž. V případě, že nechcete zbytečně exekutorům platit a přijít tak o nemovitost, můžete využít naší nabídky úvěru na vyplacení exekucí.
V případě, že chcete exekuci na nemovitosti vyplatit, nabízíme vám okamžitou finanční pomoc a kompletní právní servis! S exekutory a věřiteli jedná naše právní kancelář okamžitě za vás. Veškeré exekuce, dluhy a závazky, kterými je zatížená vaše nemovitost, vyplácíme do 7 dnů v závislosti na rychlosti a ochotě věřitelů nebo exekutorských úřadů!

Výhody půjčky na exekuce

• zdarma provedeme odhad nemovitosti
• poradíme nejvýhodnější řešení a nejlepší řešení vzniklé situace
• dopředu vás seznámíme se smlouvou a podmínkami půjčky a dopodrobna smlouvu probereme
• řešení exekucí – dražeb – expresní vyplácení exekucí, zástav nebo jiných finančních problémů klienta
• zajištění je pouze zástavou nemovitostí, ne zajišťovacím převodem!
• po celou dobu splácení zůstává nemovitost ve vašem vlastnictví

Povinnosti exekutora

Povinnost exekutora

Exekutor má povinnost ze zákona zajistit veškerý majetek dlužníka, a to jak movitý, tak i nemovitý majetek, ze kterého by měl být uhrazen celkový dluh dlužníka u věřitele a dále náklady exekuce a odměna exekutora. Zablokování nemovitosti povinného se uskuteční usnesením soudu o nařízení exekuce, a to na základě vydaného exekučního titulu. V tomto usnesení je ustanoven exekutor, který je ve většině případů navrhnutý věřitelem. Exekutor na základě tohoto usnesení dostane pravomoc k vymáhání částky pro věřitele (jistiny + příslušenství), odměny exekutora a nákladů exekuce.

Po tom, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci a soud vyznačil doložku, je možné provést exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, který exekutor zasílá dlužníkovi, věřiteli a katastrálnímu úřadu.
Rozhodne-li se exekutor nemovitost prodat v dražbě (pro exekutora je to nejsnadnější cesta jak z dlužníka dostat peníze), nechá exekutor zhotovit znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti. Tyto znalecké posudky nemovitosti jsou ve většině případů na spodní hranici tržního odhadu nemovitosti.

Dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem a musí určeného znalce nemovitosti vpustit do objektu nemovitosti, totéž platí i při obhlídce nemovitosti zájemci těsně před nařízenou dražbou.
Po tom, co znalec vyhotoví posudek, vydá exekutor dražební vyhlášku, ve které je uvedeno datum dražby, místo dražby, předmět dražby, odhad nemovitosti, vyvolávací cena – ta je v prvním kole dražby ve výši 3 ceny nemovitosti, ve druhém kole 1 ceny nemovitosti a další náležitosti dražební vyhlášky.

Americká hypotéka

Co je to americká hypotéka?

Nabídka Americké hypotéky  se liší od tradiční hypotéky, která je určená k financování záležitostí spojených s bydlením, v tom, že peníze z ní získané, můžete využít jakkoli. Získat přitom můžete i opravdu obrovské částky v řádech milionů korun, protože jde o úvěr zajištěný zástavou nemovitosti v osobním vlastnictví. Maximální výši tedy určuje hodnota nemovitosti. Na rozdíl od bankovních hypoték, tuto můžete získat velmi snadno a jen s naprostým minimem dokladů. Úplně vám postačí doklad totožnosti a list vlastníka nemovitosti k vyřízení žádosti. Tato hypotéka bez doložení příjmů neklade navíc prakticky žádný důraz na klientovu schopnost splácet. Její další velkou výhodou je vysoce individuální přístup, rychlost vyřízení a také možnost vyřešení vašich exekucí a zástav.

Dvě varianty

Naše společnost nabízí dvě varianty své americké hypotéky. První varianta  je úvěr určený fyzickým a právnickým osobám s nemovitostí v osobním vlastnictví. Půjčit si můžete částky nad 50 000,-Kč a splácet budete pravidelnými anuitními splátkami od 12 do 120 měsíců.

Druhou variantu nabízí částky od 100 000,-Kč, které ovšem budete splácet buď 6, nebo 12 měsíců, a to tím způsobem, že nejdříve v pěti nebo dvanácti splátkách budete splácet pouze úrokovou sazbu a teprve v poslední splátce uhradíte naráz celou jistinu a poslední díl úroků.

 

Potřebujete pomoci s exekucí nebo dražbou?

Zavolejte nám ihned na číslo 777 044 820 – stačí prozvonit, zavoláme Vám!

Neodkládejte řešení své situace, jen tak vám můžeme pomoci!

Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy o exekuci

Musím za vámi někam přijet pokud potřebuji pomoct a kolik peněz potřebuji na poplatky?

Nemusíte za námi nikam jezdit, navštívíme vás sami u vás doma. Osobní schůzka je důležitá pro posouzení řešitelnosti vašeho problému. Vyplníte kontaktní formulář a my se vám ozveme, abychom domluvili termín schůzky.

Poplatky dopředu nevybíráme!


Jste schopni mi pomoci v případě, že nemohu prokázat příjmy a jsem v registrech?

Ano, pokud nemůžete prokázat příjmy a jste v registrech přizpůsobíme řešení vaší situace těmto okolnostem.


Jak dlouho trvá než začnete můj případ řešit? Mám několik dní před dražbou?

V tomto případě je každá minuta drahá, a proto použijte naše telefonní linky, abychom mohli váš případ začít řešit přednostně.


Mám víc exekucí a ještě půjčky, můžete pomoct i v takovém případě?

Ano, pokud je to možné tak naším cílem je vždy oddlužit klienta komplexně.

 

Potřebujete pomoci s exekucí nebo dražbou?

Zavolejte nám ihned na číslo 777 044 820 – stačí prozvonit, zavoláme Vám!

Neodkládejte řešení své situace, jen tak vám můžeme pomoci!

Zaplacení exekuce

Exekuce

Nikdo by se nechtěl setkat s exekutorem ve vlastním domě, ale životní kroky nás leckdy zavedou nechtěným směrem. Nastane-li však tato nezáviděnihodná situace, přirozeně hledáme nějaký způsob řešení, nejlépe jiným způsobem než přijít o střechu nad hlavou.

Prevence – znamená vyhnout se exekuci dříve, než se do svízelné situace dostaneme

Nejlepší způsob jak se exekuci vyhnout, je vůbec se do takové situace nedostat. Někteří lidé se například rozhodli pojistit se „proti neschopnosti splácet“ dluh u banky. Jíní se pojistili „proti ztrátě zaměstnání“. Jíní se rozhodnou, že si nepůjčí vyšší částku než by byli schopni v případě nutnosti okamžitě splatit. Uvedené, ale i další možnosti výrazně snižují pravděpodobnost, že u vašich dveří exekutor zazvoní.

Je možné provedení exekuce zastavit?

Exekuce je zpravidla rozhodnutím soudu, proto je nutné ji vykonat. Její zastavení by tedy znamenalo zastavení výkonu před jeho provedením. Soud také  často stanoví termín, do kdy se má jeho rozhodnutí provést. Než se tak ale stane, máme určitou šanci něco podniknout, aby k zabavení našeho majetku nedošlo a přitom se zahájilo oddlužnění. Pro zastavení exekuce je příslušný soud povinen se otázkou vzniku a splnění takové dohody zabývat, jiný postup by mohl vést k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Zastavením exekuce tedy nedochází k zrušení soudního rozhodnutí, ale pouze k pozbytí účinnosti. Oddlužnění je složitý proces, který je potřeba vnímat z více hledisek.

Čemu může zastavení exekuce zabránit.

Uvádíme seznam věcí, o které Vás může exekutor připravit:

 • nařídit srážky ze mzdy
 • přikázání pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu
 • přikázání jiné pohledávky povinného
 • prodej movitých věcí
 • exekuci nemovitosti
 • prodej podniku
 • vyklizení prostor
 • odebrání věcí
 • rozdělení věcí

Exekuce nemovitostí

 

Potřebujete pomoci s exekucí nebo dražbou?

Zavolejte nám ihned na číslo 777 044 820 – stačí prozvonit, zavoláme Vám!

Neodkládejte řešení své situace, jen tak vám můžeme pomoci!

 

 1. Žádost o půjčku!
  Do 24 hodin navrhneme řešení
 2. (*)
 3. (*)
 4. (*)
 5. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
 

cforms contact form by delicious:days

Co nabízíme

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU KLIENTOVI JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

Naše nabídka spočívá v rychlosti řešení. Do 24 hodin vám navrhne náš specialista formu vyřešení vaší finanční situace. Do 48 hodin k vám domů přijede naše mobilní kancelář a na základě dohody vás zastoupíme před exekutorem a všemi ostatními věřiteli. Z našich finančních prostředků vám vyplatíme vaše dluhy a vymažeme vaše záznamy na listu vlastnictví. Sjednotíme je do jedné půjčky splatné až do 20 let.  Na všechny úkony zajistíme právní servis a notářský dohled. Po jednání s našimi specialisty, budete moci klidně spát a nebudete se muset obávat výhružných telefonů a obálek se zeleným pruhem.

Neplatíte nám žádné poplatky předem. Až po vyplacení vašeho dluhu a zachránění vaší nemovitosti nám zaplatíte za práci ve splátkách rozdělených do vaší dlouhodobé půjčky.

Pokud je to jen trochu možné zajistíme Vám i nějaké finanční prostředky navíc.

Pomoc při zastavení exekuce a oddlužení

Nyní jedno varování. Na trhu se čím dál častěji objevují společnosti, které nabízejí pomoc podobně jako my, ale s tím rozdílem, že Vaši nemovitost převedou na sebe a v tom okamžiku ztrácíte k nemovitosti jakákoliv práva a může se Vám stát, že Vás vystěhují bez nároku na náhradní bydlení.

V případě zájmu o naše služby zvolte formu prvního kontaktu kontaktním formulářem

Potřebujete pomoci s exekucí nebo dražbou?

Potřebujete sloučit půjčky do jedné?

Začněte hned!!

Zavolejte na telefon 777 044 820!!

Stačí prozvonit, zavoláme vám!

 1. Žádost o půjčku!
  Do 24 hodin navrhneme řešení
 2. (*)
 3. (*)
 4. (*)
 5. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
 

cforms contact form by delicious:days

DM --------------------------------------------------->